Detta kan ni få hjälp med hos mig

Bygglovsritningar:

  • Du får fackmannamässigt utförda ritningar som innehåller plan, sektion & fasader för ditt projekt.
  • Där det behövs kontrolleras tillgängligheten. 
  • Situationsplan och eventuellt markplaneringsritning.

Uppmätning av befintligt hus:

  • Ibland finns det inga befintliga ritningar på ett hus och då behöver jag mäta och upp det för att kunna göra nya bygglovsritningar.

Prefabricerade väggar:

  • Prefabricerade väggar till Villor, med dessa väggar får ni ett tätt hus snabbare. 
  • Utfackningsväggar anpassas mot en eventuell betong och/eller stålstomme.

3D Visualisering:

  • 3D bilder kan ibland göra det enklare att se hur huset kommer att se ut innan det är färdigt, det kan vara lättare när man till exempel ska välja färg på panel, eller hur ett tak ska se ut. 

Attefallshus:

  • Plan, sektion & fasadritningar som behövs för en attefallsanmälan. 
  • Situationsplan och eventuell markplaneringsritning.

Inredning:

  • Hjälp med att inreda större projekt.